Deze rijschool wil zich onderscheiden van de andere rijscholen door weer individueel theorieles te gaan geven. Dit komt de leerling ten goede.

Mijn stijl is om niet alleen theorieles te geven uit het theorieboekje maar ook tijdens het lessen zodat wat we tijdens de theorieles geleerd hebben gelijk kunnen vertalen en kunnen toetsen in de praktijk of het goed is overgekomen en of het is begrepen.

Verder kunnen we werken met een  instructiekaart, dat betekent voordat we beginnen met rijden we samen een doel afspreken wat we die les willen gaan leren en dat we aan het eind van de les gaan evalueren of ons doel gehaald is of niet en daar maken we notities van op de instructiekaart zodat je op elk moment kunt zien van hoever je met je rijopleiding bent.

Wij halen je op van je huis, je school of je werk en we gaan (zodra je op niveau zit) naar Winschoten omdat daar uiteindelijk ook het examen wordt afgenomen.

In de eerste lessen gaan we werken aan de “Voertuigbediening en voertuigbeheersing”.

In de daarop volgende lessen besteden we aandacht aan de “Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties”.

Hierin zitten de bijzondere verrichtingen.

Vervolgens komen de “Beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties” aan de orde.

Hierna begin je al aardig op examen niveau te komen.

De module veilig en verantwoorde verkeersdeelname nemen we nu onder de loep.

Als je al deze onderdelen, welke weer uit meerdere onderdelen bestaan, goed beheerst is het tijd voor het examen.

Via een computernetwerk (Top Online) staan wij direct in verbinding met het CBR.

Hierdoor zijn wij in staat om, in overleg met jou je tussentijdse toets en/of examen in te plannen.